Typ 1341 – Waga ciężka

Typ 1341 - Waga ciężka
Nowy, największy i najcięższy spośród produkowanych przez Herose zaworów odcinających.
Typ 01341 DN200, waży ok. 130 kg. Poszerza paletę zaworów odcinających dla LNG, rynku wymagającego coraz większych przepustowości, a zatem i rozmiarów nominalnych.
Może być stosowany także do innych czynników niż LNG.
Wersja ognioodporna wg EN ISO 10497 jest już przygotowana.
Zawór został zaprojektowany przy pomocy oprogramowania symulującego przepływ (CFD – computer fluid dynamics).
Podstawowe materiały korpusu to stale nierdzewne 1.4308 lub 1.4409.
Przyłącze do spawania wykonywane jest wg zamówienia klienta. Na życzenie zawór może być dostarczony z przyspawanymi kołnierzami.
Włączenie do oferty tak dużego zaworu było ogromnym wyzwaniem dla Herose, wymagało m.in. skonstruowania nowych stanowisk testowych.
.
Typ 1341 - Waga ciężka
.
Typ 1341 - Waga ciężka

Typ 4186 – Regulator ciśnienia

regulator ciśnienia
Typ 4186 – Regulator ciśnienia z funkcją upustową. Stosowany w magazynowaniu ciekłych gazów m.in.
tlenu, azotu.
Bez zewnętrznego źródła energii utrzymuje stały poziom ciśnienia w zbiorniku stacjonarnym podczas napełniania, poboru czynnika oraz zmian ciśnienia w wyniku strat cieplnych. Ciśnienie robocze do 38,0 bar i temperatury od -196°C. Współczynnik KVs 1 m³/h, a w przyszłości powyżej 3 m³/h. Jest to pierwszy model, którym firma Herose GmbH kompletuje paletę produktów do zastosowań kriogenicznych.
Teraz wszystkie zawory stosowane przy zbiornikach kriogenicznych dostępne z jednego źródła, w sprawdzonej jakości Herose.

regulator ciśnienia
karta katalogowa

.
regulator ciśnienia
.
regulator ciśnienia