Zawory do transformatorów olejowych. Przegląd rozwiązań

Bezpieczny i efektywny udział transformatorów olejowych w przesyłaniu i przetwarzaniu energii elektrycznej osiągnięto dzięki ich konstrukcji. W urządzeniach tych wykorzystuje się rozliczne właściwości oleju, które nie byłby przydatne bez zastosowania odpowiednich zaworów. Warto zatem znać podstawowe typy zaworów do transformatorów olejowych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Jak działają sprężynowe zawory bezpieczeństwa?

Do podstawowych elementów zabezpieczania instalacji ciśnieniowych wykorzystuje się najczęściej sprężynowe zawory bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest ochrona urządzeń przed dużym wzrostem ciśnienia ponad przyjętą wartość graniczną. Otwierają się automatycznie i tym samym obniżają ciśnienie panujące w całym układzie.

 

Zasady działania sprężynowych zaworów

 

Wbrew pozorom to naprawdę bardzo popularne rozwiązanie, które cieszy się szerokim zastosowaniem. Sprężynowe zawory bezpieczeństwa po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia rozpoczynają otwarcie zaworu. Ma to na celu przejęcie nadmiaru czynnika oraz bezpieczne jego odprowadzenie. W momencie, gdy sprężynowe zawory bezpieczeństwa ustabilizują ciśnienie, następuje automatyczne ich zamknięcie. Odbywa się to pod wpływem wywieranej przez sprężynę siły. Najczęściej to rozwiązanie stosowane jest w rurowych instalacjach, pompach, separatorach gazu oraz zbiornikach. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że mogą one pracować z gazem, powietrzem i cieczą.

Eksploatacja sprężynowych zaworów bezpieczeństwa

 

Zanim zdecydujemy się na zamontowanie tego rozwiązania, warto sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia bądź zanieczyszczenia w momencie transportu. Niezbędne jest sprawdzenie kanałów przepływowych. Sprężynowe zawory bezpieczeństwa powinny być również oczyszczone z konserwującego środka oraz możliwych zabrudzeń. Ten element instalacji wymaga profesjonalnej oraz dokładnej obsługi. Niezbędne jest przykładanie dużej uwagi na prawidłową konfigurację zaworu zgodnie z obowiązującymi parametrami danego urządzenia. Niezbędna jest regularna kontrola całych instalacji, co zapewni nam odpowiednie ich funkcjonowanie.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Rola i znaczenie zaworów bezpieczeństwa

Podstawową funkcją zaworów bezpieczeństwa jest ochrona instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz zbiornika. Zawory te zaprojektowane są w taki sposób, by automatycznie otwierały się, kiedy dochodzi do wzrostu ciśnienia przekraczającego ustalone normy, chroniąc przed eksplozją zasobnika lub innymi uszkodzeniami instalacji. Dotyczy to np. instalacji wodociągowych oraz grzewczych, gdzie po otwarciu się zaworu bezpieczeństwa uwalniany jest nadmiar wody oraz pary i dochodzi do samoistnego obniżenia ciśnienia w zbiorniku.

 

Sposób montowania zaworów bezpieczeństwa

 

W każdej instalacji grzewczej znajdują się elementy bardziej podatne na uszkodzenia, dlatego zawory bezpieczeństwa stanowią jej najważniejszy element. Ze względu na ich funkcje montuje się je blisko źródła ciepła, to znaczy bezpośrednio na nim lub na rurze doprowadzającej. Przy instalacji zaworu należy brać pod uwagę, by miał on taką samą średnicę jak rura doprowadzającą. Stosowanie zwężeń może prowadzić do zwiększenia ciśnienia. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie musi wskazywać na kierunek przepływu wody. Przy wyborze zaworu trzeba sprawdzić również jego przepustowość. Źle dobrany element instalacji spowoduje, że będzie ona cały czas niestabilna i podatna na poważne uszkodzenia. 

 

Konieczność kontroli stanu zaworów bezpieczeństwa

 

Poza zaworami bezpieczeństwa wyróżnia się także zawory odpowietrzające, zawory grzejnikowe oraz odcinające, które wspierają działanie zaworów bezpieczeństwa w ochronie instalacji. Kontrola stanu zaworów bezpieczeństwa powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 12 miesięcy. W tym celu należy zdjąć zawór z urządzenia, a następnie umieścić na urządzeniu pomiarowym i sprawdzić jego działanie przy wzroście ciśnienia. Takie działanie pozwoli na długie zachowanie sprawności urządzeń. 

Zaszufladkowano do kategorii Blog