Gazy ciekłe

Zawory do tlenu, azotu i innych ciekłych gazów technicznych – transport

Gazy techniczne schłodzone do niskich temperatur (-196°C) w ciekłej formie dostarczane są do odbiorcy bezpośrednio za pomocą rurociągów lub z wykorzystaniem cystern kriogenicznych. Oferowane w naszej firmie zawory renomowanego producenta Herose do tlenu, azotu, a także innych gazów sprawdzają się zaś w najtrudniejszych warunkach codziennej eksploatacji podczas ich tankowania oraz rozładunku.

Magazynowanie gazów ciekłych

Ciekłe gazy techniczne magazynowane są w specjalnie izolowanych zbiornikach kriogenicznych. W zależności od zapotrzebowania stosowane są zbiorniki o różnych pojemnościach, od 5000 do 50000 litrów. Rozpiętość palety zaworów tlenowych, a także przeznaczonych do bezpiecznego magazynowania między innymi azotu, argonu czy dwutlenku węgla Herose daje optymalne rozwiązania dla każdej wielkości zbiornika.

Procesy

Zawory do azotu, tlenu czy dwutlenku węgla Herose – odcinające i regulacyjne – stosowane są również do kontroli przepływu gazów technicznych w instalacjach procesowych, w tym na przykład w separatorach powietrza, czyli instalacjach pozyskiwania gazów oraz mieszanek gazowych. W Arko Sp. z o.o. zapewniamy natomiast profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich zaworów do ciekłego azotu, argonu lub innych substancji, dostosowując rozwiązania do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu.


ARKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Drumli 3, 02-877 Warszawa
NIP: 527-10-46-040
REGON: 011348973
VAT Nr PL 5271046040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000115600.