Aktualności

Typ 1341 – Waga ciężka

25 grudnia, 2022

Nowy, największy i najcięższy spośród produkowanych przez Herose zaworów odcinających. Typ 01341 DN200, waży ok. 130 kg. Poszerza paletę zaworów odcinających dla LNG, rynku wymagającego coraz większych przepustowości, a zatem i rozmiarów nominalnych.

Jak działają sprężynowe zawory bezpieczeństwa?

3 grudnia, 2022

Do podstawowych elementów zabezpieczania instalacji ciśnieniowych wykorzystuje się najczęściej sprężynowe zawory bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest ochrona urządzeń przed dużym wzrostem ciśnienia ponad przyjętą wartość graniczną.

Typ 4186 – Regulator ciśnienia

12 listopada, 2022

Typ 4186 – Regulator ciśnienia z funkcją upustową. Stosowany w magazynowaniu ciekłych gazów m.in.tlenu, azotu. Bez zewnętrznego źródła energii utrzymuje stały poziom ciśnienia w zbiorniku stacjonarnym podczas napełniania, poboru czynnika oraz zmian ciśnienia w wyniku strat cieplnych.


ARKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Drumli 3, 02-877 Warszawa
NIP: 527-10-46-040
REGON: 011348973
VAT Nr PL 5271046040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000115600.