arko-slide-01

Zawory do gazów technicznych i LNG

Kompletna paleta zaworów do zbiorników i instalacji gazów technicznych oraz skroplonego gazu ziemnego LNG.
arko-slide-01
Zawory bezpieczeństwa
Szeroka gama sprężynowych zaworów bezpieczeństwa do powietrza, pary, gazów i cieczy, oraz systemów przesyłu materiałów sypkich.
arko-slide-01
Armatura przemysłowa
Standardowe zawory grzybkowe, zasuwy i inne do szerokich zastosowań przemysłowych. Zawory do transformatorów olejowych.

Witamy w Arko Sp. z o.o.

Ponad 25 lat doświadczenia i współpracy z wiodącymi producentami gazów technicznych, wykonawcami instalacji kriogenicznych oraz instalacji skroplonego gazu ziemnego LNG.

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo użytkowania zbiornika ciśnieniowego lub instalacji. Zawory bezpieczeństwa ustawiane są fabrycznie na określone ciśnienie nastawy. W przypadku przekroczenia nastawy zawór bezpieczeństwa samoczynnie otwiera się i upuszcza czynnik roboczy. Po spadku ciśnienia poniżej zadanej nastawy zawór bezpieczeństwa zamyka się przywracając stabilność układu ciśnieniowego.

W palecie Herose wyróżniamy zawory o dwóch typach konstrukcji:

  • Wolnowypustowe zawory bezpieczeństwa o otwartej konstrukcji, gdzie zrzut czynnika następuje bezpośrednio do atmosfery. Stosowane są przede wszystkim w instalacjach sprężonego powietrza, w wersji z osłoną wylotu w systemach rozładunku silosów i silonaczep.
  • Kątowe zawory bezpieczeństwa, z wylotem skierowanym w bok do instalacji zrzutowej odprowadzającej czynnik. Ten typ zaworów znajduje szerokie zastosowanie w wytwornicach pary, zbiornikach ciśnieniowych cieczy i gazów, w instalacjach gazów ciekłych (kriogenicznych).

Przy doborze zaworu bezpieczeństwa brane pod uwagę są wszystkie parametry pracy: rodzaj czynnika roboczego, ciśnienie nastawy, temperatura robocza, wymagana przepustowość. Parametry te pozwalają określić konstrukcję, materiał i rozmiar zaworu bezpieczeństwa. Zawory ustawiane są przez producenta i dostarczane są zaplombowane. Ciśnienie potwierdzane jest atestem fabrycznym lub atestem jednostki notyfikowanej.

Zawory kriogeniczne

Zawory grzybkowe odcinające, zawory regulacyjne, zawory zwrotne, zasuwy oraz zawory bezpieczeństwa dla kriogeniki.

Zawory do gazów ciekłych

Gazy skroplone w warunkach kriogenicznych zmniejszają swoją objętość nawet 600-krotnie, tworząc w ten sposób warunki do ekonomicznego magazynowania i transportu. Doświadczenie i know-how firmy Herose w konstrukcji i produkcji zaworów kriogenicznych zapewniają niezawodność w obsłudze gazów technicznych.

Zawory do skroplonego gazu ziemnego LNG

Przy temperaturze -161°C gaz ziemny przechodzi w stan ciekły. Paliwo gazowe w takiej formie może być łatwo dostarczone do odbiorcy pozbawionego dostępu do systemu gazowego lub jako uzupełniające źródło energii. Wieloletnie doświadczenie Herose w produkcji zaworów kriogenicznych znajduje zastosowanie w produkcji zaworów do instalacji LNG małej do średniej wielkości tzw. small-scale LNG.

3-częściowe zawory kulowe kriogeniczne

Zawory kulowe kriogeniczne znajdują zastosowanie w instalacjach tankowania, pomp kriogenicznych i zbiornikach.

3-częściowe zawory kulowe kriogeniczne Meca-Inox charakteryzują się większym przepływem w porównaniu z zaworami grzybkowymi, ponadto cykl otwarcia i zamknięcia zaworu jest szybszy. Zawory kulowe mogą być obsługiwane ręcznie lub poprzez napęd pneumatyczny lub elektryczny.

Dla zastosowań ze skroplonym gazem ziemnym LNG zawory kulowe kriogeniczne wykonywane są w wersji ognioodpornej zgodnie z normą EN10497.

Zawory kulowe kriogeniczne produkowane są ze stali nierdzewnej, w rozmiarach od DN8 do DN100 i ciśnieniu do PN100, dla temperatury roboczej od -196°C.


ARKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Drumli 3, 02-877 Warszawa
NIP: 527-10-46-040
REGON: 011348973
VAT Nr PL 5271046040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000115600.