LNG Skroplony gaz ziemny

LNG – skroplony gaz ziemny

Skroplony gaz ziemny (o temperaturze -162° C) transportowany jest na lądzie najczęściej za pomocą samochodowych cystern kriogenicznych. Tankowanie, transport i rozładunek gazu u odbiorcy często odbywają się w niesprzyjających warunkach drogowych oraz pogodowych. Tylko atestowane zawory bezpieczeństwa i zawory odcinające do gazu ziemnego zapewniają bezproblemową obsługę w najcięższych warunkach.

Magazynowanie

Oferta Herose obejmuje rozwiązania do zbiorników LNG od 10 000 m3 do 100 000 m3. Zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa do gazu ziemnego sprawdzają się w warunkach, gdzie żywotność i parametry są równie istotne, jak bezpieczeństwo czy trwałość.

Regazyfikacja

Rosnące zapotrzebowanie na gaz, a zarazem rosnąca produkcja LNG skutkują coraz większą liczbą niezbędnych, odpowiednio zabezpieczonych zbiorników magazynowych, stacji regazyfikacji i armatury. Płynne działanie tych instalacji zapewniają kompleksowe rozwiązania Herose.

Tankowanie pojazdów i bunkrowanie statków

Konieczność przejścia na paliwa napędowe zapewniające niską emisję szkodliwych spalin powoduje rosnące zapotrzebowanie na stacje tankowania oraz armaturę LNG. Podobnie w transporcie morskim jedną z opcji redukcji emisji jest zastosowanie LNG jako paliwa dla statków. W obydwu przypadkach zastosowanie znajdują zawory do gazu ziemnego Herose. Jeśli szukasz wysokiej jakości zaworów do armatury LNG, sprawdź naszą ofertę! W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.


ARKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Drumli 3, 02-877 Warszawa
NIP: 527-10-46-040
REGON: 011348973
VAT Nr PL 5271046040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000115600.