Typ 1341 – Waga ciężka

25 grudnia, 2022

Nowy, największy i najcięższy spośród produkowanych przez Herose zaworów odcinających.

Typ 01341 DN200, waży ok. 130 kg. Poszerza paletę zaworów odcinających dla LNG, rynku wymagającego coraz większych przepustowości, a zatem i rozmiarów nominalnych.

Może być stosowany także do innych czynników niż LNG.
Wersja ognioodporna wg EN ISO 10497 jest już przygotowana.
Zawór został zaprojektowany przy pomocy oprogramowania symulującego przepływ (CFD – computer fluid dynamics).
Podstawowe materiały korpusu to stale nierdzewne 1.4308 lub 1.4409.

Przyłącze do spawania wykonywane jest wg zamówienia klienta. Na życzenie zawór może być dostarczony z przyspawanymi kołnierzami.

Włączenie do oferty tak dużego zaworu było ogromnym wyzwaniem dla Herose, wymagało m.in. skonstruowania nowych stanowisk testowych.


ARKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Drumli 3, 02-877 Warszawa
NIP: 527-10-46-040
REGON: 011348973
VAT Nr PL 5271046040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000115600.