Jak działają sprężynowe zawory bezpieczeństwa?

3 grudnia, 2022

Do podstawowych elementów zabezpieczania instalacji ciśnieniowych wykorzystuje się najczęściej sprężynowe zawory bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest ochrona urządzeń przed dużym wzrostem ciśnienia ponad przyjętą wartość graniczną. Otwierają się automatycznie i tym samym obniżają ciśnienie panujące w całym układzie.

Zasady działania sprężynowych zaworów

Wbrew pozorom to naprawdę bardzo popularne rozwiązanie, które cieszy się szerokim zastosowaniem. Sprężynowe zawory bezpieczeństwa po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia rozpoczynają otwarcie zaworu. Ma to na celu przejęcie nadmiaru czynnika oraz bezpieczne jego odprowadzenie. W momencie, gdy sprężynowe zawory bezpieczeństwa ustabilizują ciśnienie, następuje automatyczne ich zamknięcie. Odbywa się to pod wpływem wywieranej przez sprężynę siły. Najczęściej to rozwiązanie stosowane jest w rurowych instalacjach, pompach, separatorach gazu oraz zbiornikach. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że mogą one pracować z gazem, powietrzem i cieczą.

Eksploatacja sprężynowych zaworów bezpieczeństwa

Zanim zdecydujemy się na zamontowanie tego rozwiązania, warto sprawdzić, czy nie doszło do uszkodzenia bądź zanieczyszczenia w momencie transportu. Niezbędne jest sprawdzenie kanałów przepływowych. Sprężynowe zawory bezpieczeństwa powinny być również oczyszczone z konserwującego środka oraz możliwych zabrudzeń. Ten element instalacji wymaga profesjonalnej oraz dokładnej obsługi. Niezbędne jest przykładanie dużej uwagi na prawidłową konfigurację zaworu zgodnie z obowiązującymi parametrami danego urządzenia. Niezbędna jest regularna kontrola całych instalacji, co zapewni nam odpowiednie ich funkcjonowanie.


ARKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Drumli 3, 02-877 Warszawa
NIP: 527-10-46-040
REGON: 011348973
VAT Nr PL 5271046040
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000115600.